Renovera företagets lokaler

Som med alla lokaler så kommer det att krävas renovering så småningom. Att renovera företagets lokaler är inte någon större skillnad mot att renovera hemmavid. Möjligtvis att det kan vara lite mer kvadratmeter att renovera. Även när man renoverar företagets lokaler så kan det vara så att man tar in hantverkare för att utföra detta arbete. Det kan vara allt från att fixa till badrummen och toaletter med nytt kakel. Till att måla och tapetsera om gemensamma ytor som lunchrum och kontor. Ska företagets verksamhet fungera även fast det är hantverkare som håller på så gäller det att planera detta väl. Ni vill inte bli störda allt för mycket och detsamma gäller för de som kommer in och ska renovera hos er. Skapa en bra plan på hur ni ska göra och vad som ska renoveras först. Kanske det är så att konferensrum, lunchrum och badrum och toaletter är det som görs först. Så kan ni efter att detta är klart flytta kontor för kontor till konferensrum så får hantverkare ta rum efter rum att renovera och fixa till. Den det ena rummet är klart så kan nästa person flytta in till konferenslokalen. Kan man ordna så att alla på kontoren kan arbeta hemifrån under den period som det renoveras så är ju det den allra bästa lösningen, då blir varken ni eller hantverkare störda under sitt arbete.

Att skapa en trevlig arbetsplats

En trevlig arbetsplats är något alla förtjänar. Men det är inget som sker helt av sig själv, utan kräver bra idéer och samarbete från alla involverade. Här följer några tips som kan leda er till en bättre arbetsplats för alla.

Inspirerande och stimulerande inredning

Vi påverkas mycket av vår omgivning. Arbetar vi i en väldigt tråkig och ostimulerande miljö kommer det också att påverka arbetet. Det finns förstås många olika lösningar på detta med allt från färger och former som kan användas för att dekorera arbetsplatsen. Ni kan även titta på lösningar för att skapa en grönare arbetsmiljö med härliga växter.

Respektfull och öppen företagskultur

Att tidigt etablera rätt företagskultur är också väldigt viktigt. Det kan vara svårt att göra en större skift i ett senare skede. Tänk på att detta ofta går uppifrån och ned, vilket är varför personer i chefspositioner alltid ska föregå med gott exempel. Med respektfulla och öppna arbetsgivare får man i regel desamma från sina anställda. Arbeta hårt med att etablera rätt sorts företagskultur där alla kan komma till varandra för hjälp utan att känna sig utsatt på ett eller annat sätt.

Dela ut beröm och visa uppskattning

I linje med ovanstående stycke är det också viktigt att göra det tydligt för anställda när de gör bra ifrån sig och låta dem veta att de är uppskatta på företaget. Konstruktiv kritik är så klart alltid en del av arbete, men det gäller att inte bara fokusera på det negativa. På detta sätt skapar man starkare relationer med sina anställda och får mer lojala medarbetare.

Att som företag behöva hantverkare

Har det blivit stopp i ditt avlopp? Om det skett i dina lokaler kommer du som arbetsgivare förstås vilja att dina anställda ska kunna gå på toaletten när de behöver det. Du kan även råka ut för andra problem i dina lokaler som kräver hjälp, om din fasad är putsad kan den spricka och då behöver du också anlita en hantverkare för att hjälpa dig fixa det. hantverkare

Hitta den hjälp du behöver

Det finns många möjligheter att få den hjälp som behövs av duktiga hantverkare och även om det händer under obekväma arbetstider brukar de flesta yrkesgrupperna ha någon typ av jour som du kan ringa för att få hjälp. Det är viktigt att du har en bra och säker arbetsmiljö för dina anställda och just därför måste du åtgärda de fel som uppstår så snart du kan.

Allt går inte att fixa på egen hand

Även som företagare är det bra att anlita hjälp när det behövs, alla saker kan inte åtgärdas på egen hand. Genom att ta hjälp av en hantverkare kommer du snabbt få ordning på det som behövs. Ju snabbare du åtgärdar ett fel desto enklare kommer det vara för dem att fixa det på ett smidigt sätt. Du kan enkelt hitta hjälp genom att kolla på nätet.

Underlätta för ditt företag

När arbetet automatiseras och ditt företag blir mer “intelligent” genom olika program så underlättar det mycket för effektiviteten, och ekonomin i företaget.Det finns nu dessutom program för de flesta arbetsuppgifter; allt från bokföringsprogram till program som hittar bedrägerier. Det är där till inte lätt att ha koll på befintliga program som finns och samtidigt ha koll på program som snart kan tillkomma. Men för ditt företags skull så är det viktigt att du har det. I denna artikel kommer vi därför gå igenom fördelarna med att använda sig av program samt hur ditt företag kan göra det.

Varför program?

På dagens marknader är det viktigt för företag att arbeta effektivt, hushålla med resurser och ligga i framkant. Om företag inte arbetar med dessa punkter så ökar risken för att tappa marknadsandelar mot konkurrenter och slutligen att företaget försätts i konkurs. Eftersom vi nu lever i en tid där robotisering och digitalisering är på stark frammarsch så är utbudet av program som kan underlätta för företag alltså stort och fortsätter snabbt växa. Men det innebär också att dina konkurrenter kommer ha tillgång till program. Hur just ditt företag kan ligga steget före kommer vi diskutera i nästa del.

Anställ en expert.

Ditt företag måste ligga i framkant för att nå stark långsiktigt tillväxt. Detta är inte alltid lätt för vare sig stora eller små företag. Det kan vara kostsamt att sätta sig in i nya program och/eller så saknas kompetensen för detta. Det som då skulle underlätta mycket är att anställa ett externt företag. Det finns flera olika företag som kan hjälpa ditt företag att bli mer effektivt genom användningen av program. Ett bra företag är Drake Analytics, som du hittar på drakeanalytics.se. De är experter inom detta område och hjälper sina kunder att bland annat tekniskt konstruera applikationer. De skräddarsyr en lösning som ska passa just ditt företag.

Ergonomi för kontoret

Ordet ”ergonomi”‘ kan ha en lite torr och tråkig klang, men betydelsen av det är desto viktigare. Ergonomi handlar om hälsa och livskvalitet. Det handlar om att leva ett långt och njutbart liv, utan förslitningsskador och lidande som kan undvikas.Även om ergonomi finns överallt i vardagen så är det kanske främst om ergonomi på arbetsplatsen som vi pratar. Trots allt är det på jobbet som många av oss tillbringar en tredjedel av livet. Därför vill vi säkerställa att den tiden blir en positiv och behaglig upplevelse, psykiskt såväl som fysiskt. Och det är bland annat där ergonomin kommer in i bilden.

Olika faktorer

Ergonomi på arbetet består av flera olika komponenter, beroende på typ av företag, layout och antal anställda bland annat. Något som alltid bör omtalas är detta med att lyfta rätt, även för dig som inte är kroppsarbetare. Tänk på att utföra alla lyft på din arbetsplats med god teknik. Samt att ta hjälp av varandra vid behov. En annan aspekt är möjligheten att stå och arbeta vid skrivbordet, vilket främjar muskelaktivitet och styrka. Där blir höj- och sänkbara skrivbord en nyckelprodukt. Men även någon typ av avlastande matta att stå på, för att skona leder, som knä och höft.

Ljud och ljus

Ljudmiljön på arbetsplatsen kanske inte är det första du tänker på ur ett ergonomisammanhang. Men faktum är att ljudnivå och möjligheten att arbeta ostört utgör viktiga faktorer för anställdas välbefinnande – samt inte minst för deras prestation och effektivitet. Idag tillverkas det därför avskärmande och ljudabsorberande möbler och accessoarer i allt större utsträckning. Därutöver är lokalens belysning värd att nämna, som ska vara tillräckligt stark, korrekt placerad samt behaglig och anpassad efter arbetsuppgifterna. På det viset undviks onödig ansträngning av ögonen, vilket också kan påverka hållning och nacke. Butiken Kontors-ergonomi.se har ett brett utbud av dessa typer av produkter, där allt kan beställas på nätet.

Företagets arbetsmiljöarbete

Att arbeta med företagets arbetsmiljöarbete är något som konstant ska pågå. Det gäller att undersöka, genomföra och följa upp inom företaget för att säkra upp arbetsmiljön på bästa sätt. Att förebygga ohälsa på alla plan och risker för olycksfall är delar som arbetsgivaren har ett huvudansvar för.Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig del i företagets arbete och verksamhet. Det kan vara att personal får möjlighet att lära sig mer genom utbildning inom HLR och första hjälpen. Med mer kunskap inom olika områden så kan man förebygga och veta vad man ska göra om olyckan skulle vara framme. Att förebygga är en viktig del i arbetet med arbetsmiljön. Om man ser risker som skulle kunna bli en olycka så gäller det att åtgärda detta och följa upp hur det ser ut i efterhand. Mer kunskap om olika händelseförlopp på en arbetsplast är en stor fördel att förebygga olyckor.Det ska finnas dokumenterat hur man arbetar med sin arbetsmiljö. En arbetsmiljöpolicy ska upprättas om företaget har mer än tio anställda. Det ska även skriftligt finns hur rutiner och fördelning av uppgifter är gjorda på företaget. För att kunna följa upp sitt arbetsmiljöarbete så är det viktigt med denna dokumentation. Se till att handlingsplaner och  de riskbedömningar ni gjort inom företaget skrivs ner så att det går att planera för en förändring och följa upp dessa. Alla kan bidra på sitt sätt för att förbättra sin arbetsmiljö även om det är arbetsgivarens ansvar.

Att skicka anställda på tjänsteresor

I vissa branscher är det betydligt vanligare att anställda reser i tjänsten. Om detta är något man kommer att se mer av med tiden är det klokt att titta närmare på detta och börja sätta upp rutiner. Ju smidigare allt går desto mer fokus kommer man kunna lägga på verksamheten.

Håll koll på traktamenten

Traktamente, för den som inte vet, är något arbetsgivaren betalar ut till en anställd som reser i tjänsten och har som syfte att ersätta merkostnader denna har under resan. Att hålla sig uppdaterat på de nuvarande reglerna för traktamente är viktigt för att betala ut rätt summa till anställda. Skatteverket har alla uppgifter man behöver för att göra detta.

Bli företagsmedlem på en hotellkedja

När tjänsteresor regelbundet inkluderar övernattningar kan det börja bli mer och mer värt att försöka få mer utav hotellbokningarna. Hotellkedjor som Elite erbjuder fördelaktiga belöningar för återkommande gäster och kan på sikt betyda att man sparar en bra slant.

Överlåt bokningar till en tredje part

Ju fler tjänsteresor som måste planeras varje år desto mer värt blir det nog också att outsourca planeringen och hanteringen av dessa resor. När man inte behöver sköta detta in-house får man mer tid över till kärnverksamheten. Företag som hanterar detta har ofta även support för oförutsedda händelser under resans gång och är van att hitta lösningar som passar personen och situationen.

Informera anställda

En anställd på tjänsteresa kommer behöva ha en hel del information själv om vad som gäller och hur saker och ting fungerar. Att veta vad som företaget betalar för och inte är något alla som reser bör ha koll på innan de ger sig av.

Välja destination för nästa konferens

Att resa iväg en bit när det är dags för konferens är ju väldigt vanligt idag. Ett miljöombyte kan vara trevligt av många anledning emellanåt och konferensen är den perfekta ursäkten att satsa på detta. Frågan är då var man hålla sin konferens, och det finns minst sagt mycket att välja mellan.Att bestämma vilken ort man ska hålla konferensen på är ofta det första beslutet man måste ta. Det finns alltid ett värde i att välja något geografiskt nära företagets nuvarande ort. Men en längre resa kan också vara lockande. Driver man ett företag i södra Sverige kan det vara intressant att resa längre norrut. Att välja att hålla sin nästa konferens i Övik, vilket är en förkortning av Örnsköldsvik, kan då vara ett trevligt alternativ.Vilken ort man än väljer gäller det sedan att välja en konferensanläggning. Detta är också ett viktigt beslut. Man kan faktiskt med fördel kontakta anläggningar innan man beslutar sig för ett datum. På så sätt kan de hjälpa en att hitta det mest prisvärda datumet att hålla konferens hos dem. Det brukar till exempel vara dyrare att hyra anläggningar i slutet av arbetsveckan än i början.Samtidigt är det viktigt att välja en anläggning som kan erbjuda logi för hela företaget på ett smidigt sätt. Man vill ju gärna undvika att dela upp sig allt för mycket. För mindre företag är detta sällan ett problem. Men ens alternativ kan snabbt börja sjunka när man börjar bli många som ska närvara på konferensen.Titta gärna vilka möjligheter det finns för aktiviteter i närområdet av anläggningen. Någon typ av aktivitet vill man ju alltid inkludera och att satsa på något som drar nytta av omgivningen på ett sätt eller annat är i regel ett lyckat koncept. Var bara noga med att alla faktiskt kan delta i aktiviteten.

Den viktiga inomhusmiljön

Oavsett vilket typ av företag som bedrivs så finns det inomhusmiljöer som är viktiga att vi håller koll på så att det är bra lufttillförsel och inte för varmt eller kallt. Kontorslokaler kan vara än viktigare än industrilokaler men det är dock viktigt att man mår bra i den miljön man vistas under sin arbetstid. Det är företagets angelägenhet att se till att arbetsmiljön är av god kvalité.

Viktigt med rätt ventilation

För ett bra inomhusklimat så är ventilationen det som ser till att vi har bra luft i våra lokaler. Om ni upplever att inomhusluften inte håller den kvalitén som ni önskar så anlita företag som kan detta och kan justera eller installera de lösningar som behövs för just era lokaler.  Det kan vara så att fläktsystemet är underdimensionerade för den ytan som den ska arbeta för. Det gäller att anpassa fläktsystemen efter det behov som lokalerna har.

Viktigt med rätt temperatur inomhus

Att hålla rätt temperatur inomhus är också viktigt. Vi lever i ett land med flera årstider och under vintern så kan det vara riktigt kallt på vissa håll och sommartid så kan vi få det riktigt varmt inomhus. Att använda sig av ett bra system som håller ungefär jämn temperatur året om gör att vi mår bar när vi befinner oss inomhus. Alla har vi olika krav på hur pass varmt eller svalt vi vill ha det och kan man justera några grader upp och ner så är det en stor fördel.

Få mer tid till firman

Som egenföretagare känns dagarna alldeles för korta, det finns så mycket att göra men samtidigt behöver du vila, äta, umgås med familj och vänner samt främja din hälsa med träning och avslappning. För den som gillar sitt jobb är det lätt att jobba för mycket, samma sak för de med höga ambitioner. Hur kan du hitta mer tid att lägga på företaget utan att det göra alltför stora intrång i ditt vardagsliv?

Städhjälp

Ta bort de tråkiga delarna av vardagen! Att städa lägenheten eller huset tar tid från firma och familj och det är inte speciellt roligt. Lej bort städningen då och då, du kan ta in städhjälp en gång i veckan eller en gång i månaden. Tack vare RUT-avdrag kostar det inte så mycket, du behöver inte justera budgeten nämnvärt. För cirka 2800 kronor kan du få städhjälp 4 timmar varannan vecka. På 4 timmar hinner en städfirma göra mycket!

Tidigare mornar

Morgonen brukar vara en stressig tid när alla ska iväg till jobb och skola. Ta dig iväg från hemmet innan kaoset börja och få en timme eller två extra på kontoret utan att det påverkar familjelivet. För barnfamiljer behöver ni komma överens om hur att hämta och lämna på dagis och skola. Kanske ni kan dela upp lämningen veckovis så du kan börja tidigare en vecka och vanlig tid en vecka?

Barnpassning

En au pair kan underlätta vardagen avsevärt. Det kostar att ha en inneboende barnflicka som sköter barnen, men fördelen är att någon annan hämta och lämnar samt kan göra lättare hushållssysslor som att laga mat några dagar i veckan eller dammsuga. En Au pair måste studera språk och det ska bekostas av er, hon får arbeta max 25 timmar i veckan och grundlönen ligger på 3 500 kronor minus kost och logi. Förutom dessa kostnader behöver ni även skatta och betala arbetsgivaravgifter så grundkostnaden för en au pair ligger runt 6500 kronor i månaden.