Renovera företagets lokaler

Som med alla lokaler så kommer det att krävas renovering så småningom. Att renovera företagets lokaler är inte någon större skillnad mot att renovera hemmavid. Möjligtvis att det kan vara lite mer kvadratmeter att renovera.

Även när man renoverar företagets lokaler så kan det vara så att man tar in hantverkare för att utföra detta arbete. Det kan vara allt från att fixa till badrummen och toaletter med nytt kakel. Till att måla och tapetsera om gemensamma ytor som lunchrum och kontor. Ska företagets verksamhet fungera även fast det är hantverkare som håller på så gäller det att planera detta väl. Ni vill inte bli störda allt för mycket och detsamma gäller för de som kommer in och ska renovera hos er.

Skapa en bra plan på hur ni ska göra och vad som ska renoveras först. Kanske det är så att konferensrum, lunchrum och badrum och toaletter är det som görs först. Så kan ni efter att detta är klart flytta kontor för kontor till konferensrum så får hantverkare ta rum efter rum att renovera och fixa till. Den det ena rummet är klart så kan nästa person flytta in till konferenslokalen. Kan man ordna så att alla på kontoren kan arbeta hemifrån under den period som det renoveras så är ju det den allra bästa lösningen, då blir varken ni eller hantverkare störda under sitt arbete.

Att skapa en trevlig arbetsplats

En trevlig arbetsplats är något alla förtjänar. Men det är inget som sker helt av sig själv, utan kräver bra idéer och samarbete från alla involverade. Här följer några tips som kan leda er till en bättre arbetsplats för alla.

Inspirerande och stimulerande inredning

Vi påverkas mycket av vår omgivning. Arbetar vi i en väldigt tråkig och ostimulerande miljö kommer det också att påverka arbetet. Det finns förstås många olika lösningar på detta med allt från färger och former som kan användas för att dekorera arbetsplatsen. Ni kan även titta på lösningar för att skapa en grönare arbetsmiljö med härliga växter.

Respektfull och öppen företagskultur

Att tidigt etablera rätt företagskultur är också väldigt viktigt. Det kan vara svårt att göra en större skift i ett senare skede. Tänk på att detta ofta går uppifrån och ned, vilket är varför personer i chefspositioner alltid ska föregå med gott exempel. Med respektfulla och öppna arbetsgivare får man i regel desamma från sina anställda. Arbeta hårt med att etablera rätt sorts företagskultur där alla kan komma till varandra för hjälp utan att känna sig utsatt på ett eller annat sätt.

Dela ut beröm och visa uppskattning

I linje med ovanstående stycke är det också viktigt att göra det tydligt för anställda när de gör bra ifrån sig och låta dem veta att de är uppskatta på företaget. Konstruktiv kritik är så klart alltid en del av arbete, men det gäller att inte bara fokusera på det negativa. På detta sätt skapar man starkare relationer med sina anställda och får mer lojala medarbetare.

Förbättra kontoret med rätt produkter

Att sitta på ett kontor hela dagen kan ibland kännas jobbigt, men med rätt möbler och produkter kan det både bli bekvämare och enklare.

Tänk ergonomi

Bland annat är ergonomin mycket viktig för att undvika belastningsskador från arbetet. Det finns en mängd produkter som hjälper till att skapa en bättre arbetsställning och det är klokt att ha sådana på kontoret. Det gäller både möbler och andra tillbehör.

Handla produkterna på nätet

På nätet hittar du mycket att välja mellan inom kontorsprodukter. Hos Kontors Netto hittar du bland annat elektronikprylar som kan hjälpa dig till ett bättre arbete. De har till exempel powerbanks, trådlösa hörlurar och olika typer av datormöss. Om du är chef är det alltid bra att ta hjälp av de anställda för att veta vad de hade föredragit för produkter. Det är viktigt att personalen trivs på arbetsplatsen.

Skapa trivsel på kontoret

Inredningen på kontoret är viktig för prestationen och trivseln hos din personal. Du kan bland annat dekorera med härliga gröna växter och ha bra belysning. Det är också klokt att ha ett mysigt fikarum där personalen kan slappna av när det är dags för rast. Ha avslappnande färger på hela kontoret och se till att allt material alltid finns tillgängligt. Även kontorsmöblerna är av stor vikt, de måste vara bekväma.

Underlätta för ditt företag

När arbetet automatiseras och ditt företag blir mer “intelligent” genom olika program så underlättar det mycket för effektiviteten, och ekonomin i företaget.

Det finns nu dessutom program för de flesta arbetsuppgifter; allt från bokföringsprogram till program som hittar bedrägerier. Det är där till inte lätt att ha koll på befintliga program som finns och samtidigt ha koll på program som snart kan tillkomma. Men för ditt företags skull så är det viktigt att du har det. I denna artikel kommer vi därför gå igenom fördelarna med att använda sig av program samt hur ditt företag kan göra det.

Varför program?

På dagens marknader är det viktigt för företag att arbeta effektivt, hushålla med resurser och ligga i framkant. Om företag inte arbetar med dessa punkter så ökar risken för att tappa marknadsandelar mot konkurrenter och slutligen att företaget försätts i konkurs. Eftersom vi nu lever i en tid där robotisering och digitalisering är på stark frammarsch så är utbudet av program som kan underlätta för företag alltså stort och fortsätter snabbt växa. Men det innebär också att dina konkurrenter kommer ha tillgång till program. Hur just ditt företag kan ligga steget före kommer vi diskutera i nästa del.

Anställ en expert.

Ditt företag måste ligga i framkant för att nå stark långsiktigt tillväxt. Detta är inte alltid lätt för vare sig stora eller små företag. Det kan vara kostsamt att sätta sig in i nya program och/eller så saknas kompetensen för detta. Det som då skulle underlätta mycket är att anställa ett externt företag. Det finns flera olika företag som kan hjälpa ditt företag att bli mer effektivt genom användningen av program. Ett bra företag är Drake Analytics, som du hittar på drakeanalytics.se. De är experter inom detta område och hjälper sina kunder att bland annat tekniskt konstruera applikationer. De skräddarsyr en lösning som ska passa just ditt företag.

Ergonomi för kontoret

Ordet ”ergonomi”‘ kan ha en lite torr och tråkig klang, men betydelsen av det är desto viktigare. Ergonomi handlar om hälsa och livskvalitet. Det handlar om att leva ett långt och njutbart liv, utan förslitningsskador och lidande som kan undvikas.

Även om ergonomi finns överallt i vardagen så är det kanske främst om ergonomi på arbetsplatsen som vi pratar. Trots allt är det på jobbet som många av oss tillbringar en tredjedel av livet. Därför vill vi säkerställa att den tiden blir en positiv och behaglig upplevelse, psykiskt såväl som fysiskt. Och det är bland annat där ergonomin kommer in i bilden.

Olika faktorer

Ergonomi på arbetet består av flera olika komponenter, beroende på typ av företag, layout och antal anställda bland annat. Något som alltid bör omtalas är detta med att lyfta rätt, även för dig som inte är kroppsarbetare. Tänk på att utföra alla lyft på din arbetsplats med god teknik. Samt att ta hjälp av varandra vid behov. En annan aspekt är möjligheten att stå och arbeta vid skrivbordet, vilket främjar muskelaktivitet och styrka. Där blir höj- och sänkbara skrivbord en nyckelprodukt. Men även någon typ av avlastande matta att stå på, för att skona leder, som knä och höft.

Ljud och ljus

Ljudmiljön på arbetsplatsen kanske inte är det första du tänker på ur ett ergonomisammanhang. Men faktum är att ljudnivå och möjligheten att arbeta ostört utgör viktiga faktorer för anställdas välbefinnande – samt inte minst för deras prestation och effektivitet. Idag tillverkas det därför avskärmande och ljudabsorberande möbler och accessoarer i allt större utsträckning. Därutöver är lokalens belysning värd att nämna, som ska vara tillräckligt stark, korrekt placerad samt behaglig och anpassad efter arbetsuppgifterna. På det viset undviks onödig ansträngning av ögonen, vilket också kan påverka hållning och nacke. Butiken Kontors-ergonomi.se har ett brett utbud av dessa typer av produkter, där allt kan beställas på nätet.

Att anlita hjälp för sin marknadsföring

Som företag så är det viktigt att man syns och det är viktigt att man regelbundet arbetar med sin marknadsföring. För vissa företag så klarar man detta in house så att säga medans andra behöver anlita hjälp med sin marknadsföring.

Det som kan behöva göras är en strategi om hur man vill att sin marknadsföring ska fungera. Många gånger så kan det vara ett ganska komplext jobb med detta så det finns fördelar att anlita de som har erfarenheter inom området. Det är en hel del jobb från ax till limpa så att säga och har man inte hållit på med marknads- och kommunikationsplaner innan så är det en stor fördel att anlita en byrå som har den kunskapen.

Genom att analysera behovet för företagets marknadsföring så får man kunskap om hur man ska arbeta och utveckla arbetet med företagets varumärke och marknadsföring. Det kan vara grafisk design av företagets logotype men också hur man väljer att synas. Man kanske vill finnas på olika event och företagsmässor och vill ha en plan hur man bäst ska genomföra detta. Men också hur man bäst kommunicerar med sina kunder.

Det kan som egen företagare vara svårt att komma med idéer om hur man bäst ska synas. Man kanske arbetar med något som inte alls har någon relation med just marknadsföring och liknande. Att då få förlita sig på någon annan som tar hand om detta och kommer fram med fantastiska lösningar som man kan använda sig av för att bygga upp sitt varumärke och synas på olika sätt är en stor fördel.

Företagets arbetsmiljöarbete

Att arbeta med företagets arbetsmiljöarbete är något som konstant ska pågå. Det gäller att undersöka, genomföra och följa upp inom företaget för att säkra upp arbetsmiljön på bästa sätt. Att förebygga ohälsa på alla plan och risker för olycksfall är delar som arbetsgivaren har ett huvudansvar för.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig del i företagets arbete och verksamhet. Det kan vara att personal får möjlighet att lära sig mer genom utbildning inom HLR och första hjälpen. Med mer kunskap inom olika områden så kan man förebygga och veta vad man ska göra om olyckan skulle vara framme. Att förebygga är en viktig del i arbetet med arbetsmiljön. Om man ser risker som skulle kunna bli en olycka så gäller det att åtgärda detta och följa upp hur det ser ut i efterhand. Mer kunskap om olika händelseförlopp på en arbetsplast är en stor fördel att förebygga olyckor.

Det ska finnas dokumenterat hur man arbetar med sin arbetsmiljö. En arbetsmiljöpolicy ska upprättas om företaget har mer än tio anställda. Det ska även skriftligt finns hur rutiner och fördelning av uppgifter är gjorda på företaget. För att kunna följa upp sitt arbetsmiljöarbete så är det viktigt med denna dokumentation. Se till att handlingsplaner och  de riskbedömningar ni gjort inom företaget skrivs ner så att det går att planera för en förändring och följa upp dessa. Alla kan bidra på sitt sätt för att förbättra sin arbetsmiljö även om det är arbetsgivarens ansvar.

Åka på företagsevent och mässor

Som företag så kan det finnas fördelar att åka på företagsevent och mässor. Det är ett ypperligt tillfälle att visa upp sitt företag och dess tjänster och produkter. Som oftast så samlas genuint intresserade på dessa mässor och event. Det blir betydligt enklare att kunna marknadsförs sitt företag och det man säljer.

Planera så mycket ni kan innan

Innan man åker iväg så krävs det en hel del planering för att det ska bli så bra som möjligt. Framförallt så gäller det att de som kommer att finnas i den monter man byggt upp är väl förberedd på att förmedla det budskap som man som företag vill förmedla. Men det kräver också att man skapar en monter som kanske sticker ut lite extra med banderoller och annat som gör att företaget syns väl bland alla andra. Bygg en monter som enkelt och snabbt kan plockas ner och upp på nästa plats som ni ska medverka på en mässa eller event.

Återkoppla till presumtiva kunder

Försök att få kontaktuppgifter på alla som ni pratar med under en mässa eller företagseventet. Det är viktigt för att kunna återkoppla till de som eventuellt kan bli kunder till företaget. Det behöver inte vara telefonnummer utan det kan gott räcka med en e-postadress för att kolla upp om de behöver mer information. Det kan också vara en idé att fråga de som besökt er monter vad dom tyckte om den information och hur montern var uppbyggd. Finns det något som skulle kunna förbättras till nästa tillfälle. Det går att att göra sker och ting bättre.

Uppdaterade bilder för företaget

En bild säger så mycket och som företag så kan det vara viktigt att uppdatera de bilder som används på webben och i marknadsföring med jämna mellanrum. Det kan vara produktbilder men också bilder på de som arbetar inom företaget. Det är viktigt att visa upp de stjärnor som arbetar på företaget.

Att få samstämmiga bilder på alla anställda kan vara en utmaning även för en duktig fotograf. Det ser så mycket bättre ut om det är en enhetlig bild som man använder sig av på sitt företags sajt. Ta kontakt med fotograf Jenny Blad som kan hjälpa ditt företag med bilder. Det kan vara personalfoton, produktbilder eller annat som ni är i behov av som företag. Det sägs ju att en bild säger mer än tusen ord och med nya fräscha bilder på er sajt så får kunderna en uppdaterad bild över exempelvis era anställda.

För att era bilder ska bli så bra som möjligt så var väl förberedd innan fotosessionen. Det kanske kan finnas en anledning att anlita stylist för att få fram det bästa hos all personal. Tänk också på klädsel så det blir så enhetligt som möjligt. Även om det kanske inte finns någon speciell klädkod på ert arbete så ser det så mycket bättre ut på bild om alla försöker hålla något så när samma klädstil. Kanske ni kan passa på att fotografera lite olika varianter som kan användas vid ett senare tillfälle på nätet.

Att skicka anställda på tjänsteresor

I vissa branscher är det betydligt vanligare att anställda reser i tjänsten. Om detta är något man kommer att se mer av med tiden är det klokt att titta närmare på detta och börja sätta upp rutiner. Ju smidigare allt går desto mer fokus kommer man kunna lägga på verksamheten.

Håll koll på traktamenten

Traktamente, för den som inte vet, är något arbetsgivaren betalar ut till en anställd som reser i tjänsten och har som syfte att ersätta merkostnader denna har under resan. Att hålla sig uppdaterat på de nuvarande reglerna för traktamente är viktigt för att betala ut rätt summa till anställda. Skatteverket har alla uppgifter man behöver för att göra detta.

Bli företagsmedlem på en hotellkedja

När tjänsteresor regelbundet inkluderar övernattningar kan det börja bli mer och mer värt att försöka få mer utav hotellbokningarna. Hotellkedjor som Elite erbjuder fördelaktiga belöningar för återkommande gäster och kan på sikt betyda att man sparar en bra slant.

Överlåt bokningar till en tredje part

Ju fler tjänsteresor som måste planeras varje år desto mer värt blir det nog också att outsourca planeringen och hanteringen av dessa resor. När man inte behöver sköta detta in-house får man mer tid över till kärnverksamheten. Företag som hanterar detta har ofta även support för oförutsedda händelser under resans gång och är van att hitta lösningar som passar personen och situationen.

Informera anställda

En anställd på tjänsteresa kommer behöva ha en hel del information själv om vad som gäller och hur saker och ting fungerar. Att veta vad som företaget betalar för och inte är något alla som reser bör ha koll på innan de ger sig av.