Lösningar för industriföretag

Som industriföretag så gäller det att hitta lösningar som snabbt kan förbättra och förenkla för de som arbetar där. Det finns lösningar för industriföretag som gör att saker och ting bli mer effektiva och med detta kanske mer lönsamt.

Det är viktigt att man hittar ett lönsamt industriunderhåll som gör att de fläkt- och kylsystem som används regelbundet rengörs för bästa effekt. System som aldrig rengörs kostar mycket mer pengar i drift än ett som regelbundet ses över och rengörs. För miljön så betyder det mycket att hålla sina olika anläggningar optimala för drift. Det är inte bara kontorslokaler och industrigolv som behöver rengöras.

Stora industriföretag tänker mycket på miljön och försöker att dra sitt strå till stacken för att minska sina utsläpp. Kraven har ökat och det arbetas från flera håll att hitta olika lösningar som kan hjälpa till att göra industrin mer miljövänlig. Recond Concept är ett av dessa företag som tagit fram fantastiska lösningar för att rengöra med gröna kemikalier olika typer av system som används inom industrin.

Robotar är något som kommer i allt mer utsträckning inom industrin. Att automatisera olika processer inom olika områden gör att mycket går betydligt snabbare och säkrare för den delen. Den svenska industrin arbetar ständigt med att utveckla industriautomation som både kan öka effektiviteten men också minska de kostnader kring arbetet inom industrin. genom att låta operatörer sköta dessa robotar så säkras arbetet upp och minskar riskerna för skador.

Välja destination för nästa konferens

Att resa iväg en bit när det är dags för konferens är ju väldigt vanligt idag. Ett miljöombyte kan vara trevligt av många anledning emellanåt och konferensen är den perfekta ursäkten att satsa på detta. Frågan är då var man hålla sin konferens, och det finns minst sagt mycket att välja mellan.

Att bestämma vilken ort man ska hålla konferensen på är ofta det första beslutet man måste ta. Det finns alltid ett värde i att välja något geografiskt nära företagets nuvarande ort. Men en längre resa kan också vara lockande. Driver man ett företag i södra Sverige kan det vara intressant att resa längre norrut. Att välja att hålla sin nästa konferens i Övik, vilket är en förkortning av Örnsköldsvik, kan då vara ett trevligt alternativ.

Vilken ort man än väljer gäller det sedan att välja en konferensanläggning. Detta är också ett viktigt beslut. Man kan faktiskt med fördel kontakta anläggningar innan man beslutar sig för ett datum. På så sätt kan de hjälpa en att hitta det mest prisvärda datumet att hålla konferens hos dem. Det brukar till exempel vara dyrare att hyra anläggningar i slutet av arbetsveckan än i början.

Samtidigt är det viktigt att välja en anläggning som kan erbjuda logi för hela företaget på ett smidigt sätt. Man vill ju gärna undvika att dela upp sig allt för mycket. För mindre företag är detta sällan ett problem. Men ens alternativ kan snabbt börja sjunka när man börjar bli många som ska närvara på konferensen.

Titta gärna vilka möjligheter det finns för aktiviteter i närområdet av anläggningen. Någon typ av aktivitet vill man ju alltid inkludera och att satsa på något som drar nytta av omgivningen på ett sätt eller annat är i regel ett lyckat koncept. Var bara noga med att alla faktiskt kan delta i aktiviteten.

Den viktiga inomhusmiljön

Oavsett vilket typ av företag som bedrivs så finns det inomhusmiljöer som är viktiga att vi håller koll på så att det är bra lufttillförsel och inte för varmt eller kallt. Kontorslokaler kan vara än viktigare än industrilokaler men det är dock viktigt att man mår bra i den miljön man vistas under sin arbetstid. Det är företagets angelägenhet att se till att arbetsmiljön är av god kvalité.

Viktigt med rätt ventilation

För ett bra inomhusklimat så är ventilationen det som ser till att vi har bra luft i våra lokaler. Om ni upplever att inomhusluften inte håller den kvalitén som ni önskar så anlita företag som kan detta och kan justera eller installera de lösningar som behövs för just era lokaler.  Det kan vara så att fläktsystemet är underdimensionerade för den ytan som den ska arbeta för. Det gäller att anpassa fläktsystemen efter det behov som lokalerna har.

Viktigt med rätt temperatur inomhus

Att hålla rätt temperatur inomhus är också viktigt. Vi lever i ett land med flera årstider och under vintern så kan det vara riktigt kallt på vissa håll och sommartid så kan vi få det riktigt varmt inomhus. Att använda sig av ett bra system som håller ungefär jämn temperatur året om gör att vi mår bar när vi befinner oss inomhus. Alla har vi olika krav på hur pass varmt eller svalt vi vill ha det och kan man justera några grader upp och ner så är det en stor fördel.

Få mer tid till firman

Som egenföretagare känns dagarna alldeles för korta, det finns så mycket att göra men samtidigt behöver du vila, äta, umgås med familj och vänner samt främja din hälsa med träning och avslappning. För den som gillar sitt jobb är det lätt att jobba för mycket, samma sak för de med höga ambitioner. Hur kan du hitta mer tid att lägga på företaget utan att det göra alltför stora intrång i ditt vardagsliv?

Städhjälp

Ta bort de tråkiga delarna av vardagen! Att städa lägenheten eller huset tar tid från firma och familj och det är inte speciellt roligt. Lej bort städningen då och då, du kan ta in städhjälp en gång i veckan eller en gång i månaden. Tack vare RUT-avdrag kostar det inte så mycket, du behöver inte justera budgeten nämnvärt. För cirka 2800 kronor kan du få städhjälp 4 timmar varannan vecka. På 4 timmar hinner en städfirma göra mycket!

Tidigare mornar

Morgonen brukar vara en stressig tid när alla ska iväg till jobb och skola. Ta dig iväg från hemmet innan kaoset börja och få en timme eller två extra på kontoret utan att det påverkar familjelivet. För barnfamiljer behöver ni komma överens om hur att hämta och lämna på dagis och skola. Kanske ni kan dela upp lämningen veckovis så du kan börja tidigare en vecka och vanlig tid en vecka?

Barnpassning

En au pair kan underlätta vardagen avsevärt. Det kostar att ha en inneboende barnflicka som sköter barnen, men fördelen är att någon annan hämta och lämnar samt kan göra lättare hushållssysslor som att laga mat några dagar i veckan eller dammsuga. En Au pair måste studera språk och det ska bekostas av er, hon får arbeta max 25 timmar i veckan och grundlönen ligger på 3 500 kronor minus kost och logi. Förutom dessa kostnader behöver ni även skatta och betala arbetsgivaravgifter så grundkostnaden för en au pair ligger runt 6500 kronor i månaden.

Tillfälliga eller permanenta löningar

Som företag så kan man ibland vara i behov av antingen tillfälliga eller ibland mer permanenta lösningar. Det gäller att kunna vara flexibel och se de lösningar som är bäst för företaget. Många gånger så lär man sig vad som är bäst för sitt företag, samtidigt så gäller det att chansa och ibland våga lite extra för att vinna.

Tillfälliga lösningar

Om det finns behov av försäljning av något slag så finns det möjlighet att hyra under kortare perioder kassaregister och betalterminaler. På så sätt så behöver man inte göra någon större investering och utan lösa detta på ett enkelt sätt. Om man väljer att mer regelbundet sälja i någon form av butik så kan det vara läge att köpa sig den utrustning som man är i behov av. Många gånger så är det en ekonomiskt fråga och vad som lönar sig bäst i frågan.

Permanenta lösningar

Vissa saker går inte att lösa tillfälligt utan man är i behov av mer permanenta lösningar. Det kan också vara så att det som skulle vara tillfälligt blir permanent efter ett tag då man se behovet av den lösningen på ett annat sätt. Det gäller som sagt att vara flexibel som företagare och kunna avgör vad man ska satsa på. Många gånger så kan man önska sig en spåkula för att kunna se in i framtiden för att enklare kunna avgöra vad som kan vara permanent och vad som kan vara tillfälligt.

Framgångsrikt företagande

Att driva ett företag till framgång kräver en hel del av både företagsägare, ledning och anställda. Det är inget som gör sig självt utan det kan ligga hårt arbete från alla inblandade. Att arbeta med framgångsrikt företagande gör att alla och allt från minsta leverantör till slutkund bör utföra sitt arbete med precision.

Att få sitt företag framgångsrikt

Det finns ingen mall som man kan använda för att få sitt företag framgångsrikt utan det är många gånger en inställning från alla som gör att man når de mål som är uppsatta för företaget. Det gäller att man använder sig av ledande tillverkare och den senaste teknologin om man exempelvis bedriver industriell verksamhet. Att hitta bra samarbetspartners när det kommer till maskiner och annat som är viktigt för verksamheten har oerhört stor betydelse för företaget.

Arbeta mot samma mål

För att man ska nå dit företagets ägare och ledning vill så gäller det att alla arbetar mot samma mål. Det gäller naturligtvis inte att man som anställd ska arbeta ihjäl sig men att man ställer upp så mycket som ryms inom ramen för vad som är godtyckligt. Det kan tyckas att målen kan vara högt ställda men man får förlita sig på att företaget vet vad man vill uppnå och ställa upp på de premisser som ställs på dig som anställd.

Företagsresor och konferenser

Som företag så är det så ibland eller för vissa ganska ofta att man ger sig ut på företagsresor och konferenser. Det är ett sätt att träffa kunder och människor inom den bransch man verkar.

businessman opening hotel room

Vissa tycker inte detta är något som helst problem att åka iväg för ett par dagar med företaget. Det är framförallt viktigt att man känner sig bekväm med detta. Det finns både för och nackdelar med det mesta och för att underlätta så kan man alltid boka Elite Hotels oavsett var man planerar att åka. Inte bara för att de håller en hög standard på både boende och eventuella konferenslokaler. Som oftast så känner man sig hemmastadd när man använder sig av samma kedja hela tiden.

Är man dessutom återkommande gäst så kan man bli medlem och kunna tjäna poäng på dina övernattningar. För varje bokad natt så får du poäng som i efterhand kan användas i restaurangen. Eller varför inte bjuda någon kund på frukost efter tillräckligt intjänade poäng. Du får egen inloggning för att enklare kunna hantera dina hotellbokningar men också se hur många poäng som du skrapat ihop hittills. Det finns fyra nivåer för ditt medlemskap, bronze, silver, gold och platinum.

Vi föreslår att du inför nästa affärsresa bokar in dig på Elite Hotels för dina nätter borta. Allt för att kunna känna dig som hemma fast än du är ute på dina företagsresor. Lycka till!

Säkerhet på arbetet

Vare sig du jobbar på ett lager, på kontor eller i butik är det viktigt att säkerheten är hög på arbetsplatsen. Du ska spendera större delen av ditt liv på arbetet, då vill du inte befinna dig på en plats där det finns överhängande problem eller risker. 

Hälsa

En stor faktor på arbetsplatsen är upprätta anställdas hälsa och vara beredd om någonting skulle hända. En del är att alla på företaget kan utföra första hjälpen och hjärt- och lungräddning. Hos HLR Hjälpen kan företaget boka in kurser för att lära sig hjärt- och lungräddning på testdockor samt lära sig hur du hanterar en hjärtstartare.

Arbetsmiljön

Miljön på företaget ska vara säker, en skyddas plats för de anställda. Det finns flera regler som styr hur en arbetsplats ska se ut och hur arbetet ska bedrivas. Det finns regler som ska skydda dig från ohälsa, stress, buller, kemiska föroreningar och kroppsskada. Därför finns regler vad byggare på en ställning måste bära, hur arbetskamrater ska bete sig mot varandra samt test som visar om bullernivån är för hög eller om det finns föroreningar i luften.

Skyddsombud

Företag som har fler än 10 anställda borde alltid ha en person som skyddsombud, den personen ska helst inte vara din närmsta chef. Skyddsombudet är personen du kan prata konfidentiellt med om problem du har, det kan vara exempelvis problem med din chef eller en annan anställd. Skyddsombudet har också som ansvar att se till att arbetsplatsen håller de säkerhetsföreskrifter som finns i din bransch samt att ingen har en arbetsuppgift som kan leda till skador såsom förslitningar på grund av ensidigt kroppsarbete.

Innovativa miljövänliga lösningar för företaget

Stora företag kan kräva bättre och mer långsiktiga lösningar på olika saker. Det kan vara att ta vara på avfall och liknande från fabrik eller liknande. Idag så är miljöfrågan stor för alla och inte minst för företag. Det kastas allt för mycket som istället skulle kunna renoveras och användas några år till. Om vi alla hjälps åt stora som små företag så kanske vi har möjlighet till att förändra vår kära moder jord.

Idag så kommer det innovativa och smarta lösningar för att genom miljövänlig och kemisk rengöring för flera olika branscher. Det finns nya och smarta sätt att rengöra och rekonditionera stora system. Recond Concept har tagit fram ett sätt att med kemikalier som är miljövänliga kunna rengöra och återställa stora maskiner, fläktsystem. Till och med muttrar kan se ut som nya efter en behandling.

Det är viktigt att man håller koll på sina olika typer av system som finns. Dessa behöver rengöras och med denna kemiska rengöring som utförs av Recond Concept så får man det inte bara rent utan man skapar en bättre och mer hållbar värld. Förutom att åka och rengöra på plats så finns även olika containers som kan på plats ta sig an rengöring av olika saker hos stora företag. Det är en stor fördel att kunna göra rengöring om rekonditionering på vissa produkter utan att behöva byta ut dessa med jämna mellanrum.

Det är viktigt att som företag hålla alla sina system i ett sådant skick att det inte tar för mycket kraft för att fungera. genom regelbunden  rengöring så kommer systemen att fungera så optimalt som de kan göra. Med ett genomtänkt sätt så kan vi spara på vår miljö. Detta kan vi alla bidra till och vi kan hemmavid också tänka på hur vi använder våra tvättmaskiner och annat. Se till att tvätta fullt i både diskmaskin och tvättmaskin för att minska åtgången av vatten och ström för att driva dessa maskiner.

Planer på att starta ett företag

Har du en bra affärsidé som du går och bär på så kanske det är dags att göra slag i saken och starta ett företag. Det svåra är inte att starta upp utan det är när företaget är igång som det finns saker som man bör som företagare tänka på.

Även om man är expert inom sitt område så är det betydligt fler områden som man bör behärska som företagare, anställer man dessutom personal så tillkommer det en massa sker som rör just detta. Löner ska betalas ut vid rätt tillfälle och man ska betala in arbetsgivaravgifter bland annat. Det kan vara klokt att redan från start kontakta Kling Redovisning som är en byrå som är experter på detta med momsdeklarationer, bokslut och annat som kanske inte man som företagare tycker det roligaste med att driva ett företag.

Det är viktigt att bokföringen blir rätt och att allt sköts enligt de bokföringsregler som finns. Självklart så är det du som företagare som ansvarar för företagets ekonomi och det gäller att man lär sig hur man lägger upp en budget och hur man bäst ser till så att företagets finanser är så sunda som det bara går. Med hjälp från en redovisningsbyrå så blir det så mycket lättare. Man kan fråga någon som vet svaret på de frågor som man har och man kan bolla budgetplan emellan för att få det att stämma så bra som det bara går.