Säkerhet på arbetet

Vare sig du jobbar på ett lager, på kontor eller i butik är det viktigt att säkerheten är hög på arbetsplatsen. Du ska spendera större delen av ditt liv på arbetet, då vill du inte befinna dig på en plats där det finns överhängande problem eller risker. 

Hälsa

En stor faktor på arbetsplatsen är upprätta anställdas hälsa och vara beredd om någonting skulle hända. En del är att alla på företaget kan utföra första hjälpen och hjärt- och lungräddning. Hos HLR Hjälpen kan företaget boka in kurser för att lära sig hjärt- och lungräddning på testdockor samt lära sig hur du hanterar en hjärtstartare.

Arbetsmiljön

Miljön på företaget ska vara säker, en skyddas plats för de anställda. Det finns flera regler som styr hur en arbetsplats ska se ut och hur arbetet ska bedrivas. Det finns regler som ska skydda dig från ohälsa, stress, buller, kemiska föroreningar och kroppsskada. Därför finns regler vad byggare på en ställning måste bära, hur arbetskamrater ska bete sig mot varandra samt test som visar om bullernivån är för hög eller om det finns föroreningar i luften.

Skyddsombud

Företag som har fler än 10 anställda borde alltid ha en person som skyddsombud, den personen ska helst inte vara din närmsta chef. Skyddsombudet är personen du kan prata konfidentiellt med om problem du har, det kan vara exempelvis problem med din chef eller en annan anställd. Skyddsombudet har också som ansvar att se till att arbetsplatsen håller de säkerhetsföreskrifter som finns i din bransch samt att ingen har en arbetsuppgift som kan leda till skador såsom förslitningar på grund av ensidigt kroppsarbete.

Innovativa miljövänliga lösningar för företaget

Stora företag kan kräva bättre och mer långsiktiga lösningar på olika saker. Det kan vara att ta vara på avfall och liknande från fabrik eller liknande. Idag så är miljöfrågan stor för alla och inte minst för företag. Det kastas allt för mycket som istället skulle kunna renoveras och användas några år till. Om vi alla hjälps åt stora som små företag så kanske vi har möjlighet till att förändra vår kära moder jord.Idag så kommer det innovativa och smarta lösningar för att genom miljövänlig och kemisk rengöring för flera olika branscher. Det finns nya och smarta sätt att rengöra och rekonditionera stora system. Recond Concept har tagit fram ett sätt att med kemikalier som är miljövänliga kunna rengöra och återställa stora maskiner, fläktsystem. Till och med muttrar kan se ut som nya efter en behandling.Det är viktigt att man håller koll på sina olika typer av system som finns. Dessa behöver rengöras och med denna kemiska rengöring som utförs av Recond Concept så får man det inte bara rent utan man skapar en bättre och mer hållbar värld. Förutom att åka och rengöra på plats så finns även olika containers som kan på plats ta sig an rengöring av olika saker hos stora företag. Det är en stor fördel att kunna göra rengöring om rekonditionering på vissa produkter utan att behöva byta ut dessa med jämna mellanrum.Det är viktigt att som företag hålla alla sina system i ett sådant skick att det inte tar för mycket kraft för att fungera. genom regelbunden  rengöring så kommer systemen att fungera så optimalt som de kan göra. Med ett genomtänkt sätt så kan vi spara på vår miljö. Detta kan vi alla bidra till och vi kan hemmavid också tänka på hur vi använder våra tvättmaskiner och annat. Se till att tvätta fullt i både diskmaskin och tvättmaskin för att minska åtgången av vatten och ström för att driva dessa maskiner.

Planer på att starta ett företag

Har du en bra affärsidé som du går och bär på så kanske det är dags att göra slag i saken och starta ett företag. Det svåra är inte att starta upp utan det är när företaget är igång som det finns saker som man bör som företagare tänka på.Även om man är expert inom sitt område så är det betydligt fler områden som man bör behärska som företagare, anställer man dessutom personal så tillkommer det en massa sker som rör just detta. Löner ska betalas ut vid rätt tillfälle och man ska betala in arbetsgivaravgifter bland annat. Det kan vara klokt att redan från start kontakta Kling Redovisning som är en byrå som är experter på detta med momsdeklarationer, bokslut och annat som kanske inte man som företagare tycker det roligaste med att driva ett företag.Det är viktigt att bokföringen blir rätt och att allt sköts enligt de bokföringsregler som finns. Självklart så är det du som företagare som ansvarar för företagets ekonomi och det gäller att man lär sig hur man lägger upp en budget och hur man bäst ser till så att företagets finanser är så sunda som det bara går. Med hjälp från en redovisningsbyrå så blir det så mycket lättare. Man kan fråga någon som vet svaret på de frågor som man har och man kan bolla budgetplan emellan för att få det att stämma så bra som det bara går.

Ordning på arbetsplatsen

För både företagare och anställda så gäller det att hålla en viss ordning på arbetsplatsen. Utan detta så blir det lätt kaos och jobbet blir lidande i slutändan. Ordning och reda kräver en hel del arbete tills man hitta det sätt som man vill arbeta på.Det gäller att strukturera sitt arbete så att man känner sig bekväm och alla inblandade vet hur man ska arbeta. Detta behövs för att det ska bli organiserat och att arbetet ska bli väl utfört. Om du som anställd känner att ni behöver en förändring i arbetssätt, ta upp det med din chef för att få till en förändring.Att arbeta strukturerat spar både tid och pengar för företaget så det borde inte vara något som ledning och chefer skulle sätta stopp för. Utan tvärtom, uppmuntra sina anställda till att förbättra både för företaget och sig själva. Om man trivs med sitt sätt att arbeta så kommer man förmodligen att göra ett bättre arbete och bli mer effektiv.Alla sätt kanske inte fungerar på er arbetsplats, men det är bättre att testa och se om det fungerar än att gå i gamla fotspår och ostrukturerat. Sätt er ner och diskutera vilket arbetssätt som kan vara bäst för er arbetsplats och det företag ni arbetar för.

Hitta lösningarna för ert företag

För den som drivit ett företag ett tag vet att det är viktigt att hitta lösningar som är hållbara för ert företag och något som ni kan växa i. Att sitta med uråldriga system fungerar inte utan det gäller att vara ”up to date” mot den marknad som man arbetar idag.Arbetar man med någon from av e-handel så är det viktigt att man inte sitter med system som inte fungerar mot dagens teknik. Den utveckling som både skett och sker går snabbt och det gäller att man hänger med i svängarna. Det är inte alltid lätt då man som företagare kanske inte har den kunskap som krävs. Att anlita ett företag som Sitedirect som ligger i framkant med utvecklingen av e-handelssystem får man det som krävs idag av lösningar för webben och e-handel.Att kunna utveckla den e-butik som man har och ligga i det främsta ledet med väl utvecklade programvaror är en förutsättning idag om man bli framgångsrik. Lösningar som gör att både företag och teknik kan förändras och växa innebär en stor fördel. Att hålla täta samtal med de som utvecklar systemet som ni väljer att använda er av är också en fördel då detta är det verktyg som ska fungera för er handel online.Vi hoppas ni hittar de lösningar som ni behöver på ert företag och vi hoppas ni blir framgångsrika i det arbetet som ni gör.

Att driva skogsbruk

Har du förvärvat en skogsfastighet eller fått ärva en gård med tillhörande skog så kanske det är en stor dröm som gått i uppfyllelse. Det är många som drömmer om att driva skogsbruk i någon skala.Det flesta idag ärver skog och den eller de fastigheter som kanske tillhör. Det kan kännas skrämmande till en början men när du väl kommit i gång och lärt dig hur detta fungerar så kommer det mest troligt vara något som du inte vill vara utan. Många av de som idag har skog i någon form driver detta som enskild firma och den verksamhet som bedrivs är sammanflätad med det privata livet på gården.Det kan behövas investeringar för att driva ett modernt skogsbruk idag, det kan vara fråga om skogsmaskiner som behöver förnyas eller att man själv går någon utbildning hur man bäst driver ett skogsbruk 2018. Det kan vara ekonomiskt att uppdatera sig och förnya olika saker för sin skogsfastighet. Det är en stor skillnad hur man drev ett skogsbruk för 30-40 år sedan och hur man gör det idag.Det är en hel del som bör tänkas på som skogsägare, det ska röjas och det ska gallras. Var kan man plantera ny skog och när kan man avverka och sälja sin skog. Det kan vara olika förutsättningar hos olika skogsfastigheter. Om du är nybliven skogsägare så finns det mycket som du kan lära dig och Internet är en källa till mycket information, så även för dig som skogsägare.

Anordna kickoff med företaget

Att ha en kickoff är en vanlig företeelse i företagsvärlden idag. Många väljer att ha detta efter på hösten då många nya projekt startas. Syftet bör då vara att få alla att bli insatt i projektet och vad deras plats i det är. En kickoff är också ett tillfälle för nya idéer, brainstorming och strategisk planering. Det är också där man bör tänka på eventuella problem och hur man kan hantera dem. Att få en bra start är mycket viktigt då detta kan informera hela projektet. Tonen man sätter i början kan vara en drivande faktor i projektets framgång.Alla som har varit med på en kickoff vet nog att man även brukar göra en hel del aktiviteter som inte verkar jobbrelaterade. En anledning till detta är för att man ska arbeta bra tillsammans som ett företag eller team behöver man känna samhörighet och tillit till sina medarbetare. Detta kan vara något så enkelt som att ge alla en upplevelse de kan tala positivt om, som att anlita en trollkarl för en show. Men det kan också vara att introducera övningar som kräver samarbete och kommunikation för att lyckas.När man slår samman allt är kickoffen också ett sätt att sälja in företaget till alla anställda. Rekommendationen är att tänka på de anställda som kunder och behandla dem på det sättet. Genom att visa upp vad företaget kan göra för dem och verkligen bjuda på sig själv skapar man mer nöjda och därmed mer lojala anställda. Detta är helt enkelt ett tillfälle att bygga upp en bra företagskultur där alla känner att de har en plats och en röst.Ett ordna en kickoff innebär en hel del planering. Det gäller att utgå från företagets behov och förutsättningar. Att skapa ett bra schema är mycket viktigt, och att sedan se till att följa detta. Det är lätt hänt att man planerar in lite för mycket, eller inte lämnar tillräckligt med tid mellan möten och aktiviteter. Detta kommer göra att allt känns stressande.

Företagsklimatet i Sverige

Det finns många företag i Sverige, och man räknar med att företagen kommer stadigt att öka. Det är svårt att veta exakta antalet då det kan vara svårt att avgöra vad det är som för att det räknas som företag. Företagsklimatet i Sverige anses som bra, även om det alltid kan bli bättre enligt vissa.Bolagsverket har bra koll på företagsklimatet och antalet nya företag. Det ökar stadigt meddelar Bolagsverket i ett pressmeddelande från april i år, 2017. Över tusen nya företag registrerades i år jämfört med samma månad förra året, vilket visar på att företagsklimatet känns välmående. Sverige mår bra av företagsamhet, personer kommer i sysselsättning och det sätter fart på vår ekonomi.Med nya företag så behövs nya chefer, att rekrytera rätt chef är inte alltid det lättaste. Head Agent är ett företag som specialiserat sig på detta. Genom att anlita Head Agent underlättar det chefsrekryteringen avsevärt och ni som företag kan fokusera på er kärnverksamhet. De utnyttjar sitt breda nätverk som de har och i och med detta så har de bra möjligheter oavsett vilken bransch ni befinner er i att finna lämpliga kandidater för chefsposten.Det unika med att låta någon utifrån leta upp kandidater till en chefsposition är att man utnyttjar det nätverk man byggt upp under en lång period och att man utifrån företagets kravspec letar upp perfekta matchningar och genom att både veta vilka dessa matchningar är genom långvarig kontakt med dessa plus att man skapar bra relationer med företaget som söker chef.

Att anställa ny personal

handshake_381129667

När ditt företag expanderar och växer och du känner att ni inte riktigt klarar av att sköta allt eller att du inte kan se över hela företaget själv så är det nog dags att anställa ny personal som kan hjälpa dig med detta. I texten nedan så kan du hitta några bra tips på hur man ska gå till väga när man ska anställa ny personal.

När man letar efter att anställa så är det en bra idé att gå igenom så många kandidater som möjligt för att öka chansen att hitta en person som verkligen passar ert företag. Börja med att låta dem skicka in sitt CV sedan väljer ni dem som till högsta grad uppfyller era kriterier och anordnar träffar och intervjuer med dem för att vidare välja ut de bästa.

Det är viktigt att gå igenom ekonomin och verkligen kolla att man har råd att anställa ny personal innan man gör det. Om sådant inte är fallet men du fortfarande behöver hjälp så är det nog dags att dra ned på produktionen och lätta på arbetsbördan. Ibland kanske man inte heller behöver anställa ny personal utan det kanske räcker med att ta hjälp av ett annat företag som kan skicka över några kompetenta anställda som kan hjälpa ditt företag.

 

Att gå vidare

jobb sökesIbland blir inte livet som man tänkt sig, det kan vara fråga om en anställning som inte riktigt fungerade som man tänkt sig eller ett företagande som inte fick den utgång man hade räknat med.Att gå vidare till andra arbeten eller annat företagande kan kanske kännas besvärligt och jobbigt. Men ge inte upp, skam den som ger sig brukar det heta och om du verkligen vill så kommer det att lösa sig, ibland går det snabbt, ibland tar det lite längre tid. Var inte rädd att be om hjälp från andra.Har du av någon anledning fått lämna din anställning så finns det möjligheter med hjälp av företaget Anderson & Dorsch att genom outplacement få hjälp till vad kan synas en helt ny karriär. A&D ger dig hjälp och stöd att komma vidare, genom en väl genomtänkt metodik så får du hjälp att se möjligheter du kanske inte trodde fanns.Att hitta det man vill jobba med kan verka svårt och det kan vara lätt att tappa modet då inget händer. Genom att vara positiv och hålla modet upp så kan det kännas lättare vid arbetsintervjuer och annat som har med ditt jobbsökande att göra. Genom att ta hjälp från kunniga och duktiga människor, inte bara konsulter utan även människor i din omgivning kan göra det hela betydligt lättare.Glöm inte att anmäla din arbetssituation på Arbetsförmedlingen så du får din ersättning från arbetslöshetskassa, jobba aktivt för att hitta någon sysselsättning så snart som möjligt då ersättningen enbart är en ersättning och egentligen inget som det går att leva på.