Ta hjälp av andra företag

När man växer som företa behövs det mer och mer resurser för att alla delar ska fungera korrekt och tillsammans med varandra. I slutändan har man för många uppgifter för att kunna hantera allt internt. 

Det går så klart att få allting att fungera men ju mer som behöver tas hand om i företag ökar risken att det sker ineffektivt och tar upp alldeles för mycket tid. Bara saker som att samla och hantera avtal kan ta tre gånger så långt tid än vad det hade tagit om man köpte in en passande programvara från ett annat företag.

Att ha ett sömlöst system som kopplar samman alla avdelningar ökar produktiviteten och effektivitet på jobbet. Det går också att skapa restriktioner. Alla på företaget behöver inte, och ska inte, ha tillgång till känslig information, då kan man lägga in restriktioner som kräver koder eller godkännande. Helst ska man satsa på en helhetslösning där så mycket som möjligt går att göra i samma system. Att koppla samman flera olika system är tidsödande och ibland går det helt enkelt inte.

För vissa saker är det självklart att ta in mer hjälp. Har man produkter som ska levereras och lagras behöver man leverantörer. Men det behövs kanske också utomstående hjälp för att ta hand om bokföringen eller IT-support.

I längden blir det dyrt att skapa tjänster bara för att göra allt internt. Vill man ha en ekonomiansvarig eller anlita en revisor så ska det finns tillräckligt med jobb för att det ska vara värt att betala ut en heltidslön till dem.